programowanie c++, Inormatyka
online:1
informatyka

Strona jest archiwalna i nie jest aktualizowana, o czym świadczy wyglad tej strony.

MOTTO:
Mówi się często, że człowiek dot±d nie zrozumie czego¶, zanim nie nauczy tego - kogo¶ innego.
W rzeczywisto¶ci, człowiek nie zrozumie czego¶ naprawdę,
zanim nie zdoła nauczyć tego - komputera.

Donald E. Knuth
(z ksi±żki Algorytmy - M. Sysło)
W roku szkolnym 2017 / 2018 zapraszamy
dzieci i młodzież szkoln±
(szk. podstawowa, gimnazjum, liceum)
na zajęcia pozaszkolne/pozalekcyjne z Informatyki, matematyki:
zajęcia dodatkowe - Informatyka nauka programowania C++ gr. podstawowa zajęcia pozalekcyjne Informatyka zajęcia dodatkowe Python Zapisy na zajęcia pozaszkolne, Informatyka, matematyka

Aktualno¶ci

Tytuł: Wizytówki, ulotki
Autor: M. Wojnowski Dodano: 7 grudnia 2018r

.Przygotuj w programie Inkscape (licencja darmowa OpenSource) wizytówki, ulotki. Wyszukaj w Internecie informacji na temat tworzenia wizytówek. W programie Inkscaape stwórz dokument 90mm x 50mm, ustaw marginesy na 3mm, zaprojektuj własn± wizytówkę zawieraj±c±: tło, logo, krótki tekst i kontakt. Na koniec rozmie¶ć wizytówki za pomoc± prowadnic na stronie formatu A4, ustal linie cięcia jako przerywane. zapisz prace w postaci wektorowej svg i do druku pdf o rozdzielczo¶ci 300dpi. Przykłady: wizytówka, wizytówki, ulotka na biurko

Tytuł: Zapisy
Autor: M. Wojnowski Dodano: 10 maja 2017r.

Przypominam, że zapisy na kontynuację zajęć C++ oraz Python przeprowadzamy jako nowi uczestnicy PM. od 19 maja do 6 czerwca w systemie rekrutcji. Na zajęcia obowi±zuje sprawdzian. Nazwy zajęć to odpowiednio: C++ zaawansowane oraz Python & Java.


 

kółko informatyczne gimnazjum

zapisy korepetycje

Nauka informatyki, matematyki, zajęcia dodatkowe


Informatyka
Pozostało
do wakacji!
do góry