programowanie c++, Inormatyka
online:1
informatyka

Zapisy

Mgr matematyki, absolwent Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach, z 12 letnim stażem pracy jako nauczyciel, wyrozumiały, spokojny, maj±cy dobry kontakt z uczniem/ami udziela korepetycji z matematyki i informatyki.

Matematyka:

 1. szkoła ¶rednia (przygotowanie do matury)
 2. szkoła podstawowa (egzamin ósmoklasisty)

  Informatyka:

  • Szkoła podstawowa: programowanie Python kl. IV - VIII
  • Szkoła ¶rednia: programowanie C/C++ kl. I - IV (super dla przys złych maturzystów i studentów informatyki)
  • Programy nauczania dostosowane s± do wieku/poziomu ucznia/ów.

  ZAPRASZAM !

  Zapisy telefonicznie: tel. 796805019


Informatyka
Pozostało
do wakacji!
do góry