programowanie c++, Inormatyka
online:1
informatyka

Geogebra

Stare chińskie przysłowie

"Mogę zapomnieć, o czym usłyszałem,
albo zachować w pamięci to, co zobaczyłem.
To, co zrobiłem, mogę zrozumieć."

Oto przykładowe skrypty, jakie przygotowałem dla dzieci Szkoły Podstawowej, w programie Geogebra w ramach projektu EMatematyka.

Kąty

Mierzenie kątów wypukłych

Rodzaje kątów

Prezentacja kątów

Figury geometryczne

Prostokąt i kwadrat

Promień, średnica, cięciwa okręgu

Wielokąty 1

Wielokąty 2

Niewielokąty

Podział trójkąta ze względu na kąt

Podział trójkąta ze względu na boki

Dopasuj trójkąty do ich nazw

Dopasuj trójkąty do ich nazw 2 (kąty)

Czy da się zbudować trójkąt?

Konstrukcja trójkąta o danych trzech bokach

Suma kątów w trójkącie - eksperyment

Suma kątów w trójkącie - uzasadnienie

Własności równoległoboku

Własności rombu

Suma kątów czworokąta - eksperyment

Własności kątów równoległoboku - eksperyment

Trapezy 1

Trapezy 2

Rodzaje trapezów

Własności miar kątów trapezu - eksperyment

Figury przystające - zadanie 1

Figury przystające - zadanie 2

Czworokąty - własności

Czworokąty - klasyfikacja

Czworokąty - puzzle

Czworokąty - puzzle2

Pola figur

Ilustracja pola kwadratu

Ilustracja pola prostokąta

Prostokąt w równoległobok - prezentacja

Pole rombu o danych przekątnych - uzasadnienie

Pole trójkąta

Wysokości trójkąta

Pole trapezu - uzasadnienie

Bryły

Sześcian

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Siatka graniastosłupa

Siatka ostrosłupa

Ułamki zwykłe

Ułamek jako część całości

Ułamek jako część całości ze skracaniem

Jaka to część tortu?

Liczby mieszane na osi liczbowej

Wprowadzanie zaznaczonych na osi liczb mieszanych

Ułamki niewłaściwe (bez skracania)

Zaznaczanie ułamków niewłaściwych

Jaka to cześć tortu? (ze skracaniem)

Ułóż ułamki zwykłe w kolejności rosnącej

Ułóż ułamki zwykle w kolejności rosnącej 2

Ilustracja dodawania ułamków zwykłych (bez skracania)

Ilustracja dodawania i odejmowania ułamkow zwykłych (bez skracania)

Dopasuj ułamki

Dopasuj ułamki (ze skracaniem)

Częsci całości - ułamek dziesiętny

Zaznaczanie ułamków dziesiętnych

Procenty

Ilustracja - porcenty

Jaki procent figury?

Ułamek dziesiętny

Zaokrąglanie liczb z dowolną dokładnością

CzꜶci Całośœci - ułamek dziesiętny

Dopasuj ułamki dziesiętne - jedno miejsce po przecinku

Dopasuj ułamki dziesiętne - bez skracania

Dopasuj ułamki - ze skracaniem

Zaznaczanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej (mianownik 2)

Zaznaczanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej (mianownik 10)

Zaznaczanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej (zmienna skala)

Ilustracja dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych (zmienna skala)

Liczby całkowite - oś liczbowa

Odczytywanie liczb naturalnych zaznaczonych na osi (co 2)

Odczytywanie liczb całkowitych znaznaczonych na osi (co 20)

Odczytywanie liczb naturalnych zaznaczonych na osi (co 10)

Odczytywanie liczb całkowitych zaznaczonych na osi (5)

Odczytywanie liczb całkowitych zaznaczonych na osi - zmienna skala

Odczytywanie liczb naturalnych zaznaczonych na osi

Zaznaczanie liczb całkowitych na osi liczbowej (co2)

Zaznaczanie liczb całkowitych na osi liczbowej (co2)

Zaznaczanie liczb całkowitych na osi liczbowej (co10)

Zaznaczanie liczb całkowitych na osi liczbowej (co25)

Odczytywanie liczb naturalnych zaznaczonych na osi (co10)

Liczby

Dodawanie pisemne

Dzielniki liczb

Podaj liczbę dzielników

Porcje jabłek - interpretacja dzielników

Ilustracja dodawania liczb

Ilustracja dodawania i odejmowania liczb

Układ współrzędnych

Układ współrzędnych, tylko dodatnie

Układ współrzędnych

Zaznaczanie trójkątów


Informatyka
Pozostało
do wakacji!
do góry