programowanie c++, Inormatyka
online:1
informatyka

Nagrodzone programy w konkursie na aplikację 2012

Digger

kółko informatyczne gimnazjum
Gra napisana przez Mateusza K. w języku C++. Autor wzorował się na popularnej grze zręczno¶ciowej Boulder Dash. Dodatkowo stworzył edytor map, który umożliwia konstruowanie własnych mapek do gry. Program cały czas jest rozwijany przez autora. download

Portal Defender

informatyka dla gimnazjalisty
Gra napisana przez Mikołaja W. w języku Pascal/Delphi. Na uwagę zasługuje starannie opracowana grafika gry oraz ciekawy pomysł rzucania czarów przez czarodzieja. download

Galactic Thunder

programowanie dla gimnazjalisty
Gra napisana przez Grzegorza ¦. w języku C++ w bibliotece SFML. Każdy może sam ocenić wkład pracy autora, gdyż udostępnił on kod Ľródłowy swojej aplikacji. download

Racing

Pałac Młodzieży w Warszawie
Gra napisana przez Jakuba S. w języku C++. W programie wykorzystano bardzo rozbudowane menu programu z możliwo¶ci± wybrania odpowiedniego trybu gry. W miarę postępu gry mamy możliwo¶ć kupowania coraz lepszych samochodów i zapisywania postępów gry. download

Blockout

programowanie dla gimnazjalisty
Gra napisana przez Artura P. w języku C++. Jest to gra logiczna polegaj±ca na dotarciu i zatrzymaniu się samolocikiem na zielonym polu. Autor gry stworzył wiele poziomów gry w zależno¶ci od stopnia trudno¶ci oraz zaprogramował (rekurencyjnie) system generowania się map. download

Arkanoid

zajęcia pozaszkolne
Gra zręczno¶ciowa napisana przez Aleksandra Z. w języku C++, której nikomu nie trzeba rekomendować. Autor zastosował w niej bardzo wiele bonusów tj. znikanie, skracanie, poszerzanie paletki, klej, wiele piłeczek, ¶cianki etc. download

Inne programy uczestników

Platformówka

programowanie dla gimnazjalisty
Gra platformowa napisana przez Janka O. w języku C++. Autor programu stworzył edytor własnych mapek oraz rozbudował menu programu różnymi trybami gry. download

PcsTuck

zajęcia pozalekcyjne
Gra platformowa napisana przez Piotra G. w języku C++. Gra posiada starannie przygotowan± grafikę oraz bardzo rozbudowan± i ciekaw± fabułę, co sprawia, że przyjemnie się w ni± gra. (zbyt duża pojemno¶ć)

Kostka Rubika

kółko informatyczne
Program symuluj±cy kostkę Rubika napisany przez Piotra Z. w języku C++ w bibliotece OpenGL. W programie mamy możliwo¶ć mieszania oraz ułożenia kostki przez użytkownika. download

Szyfrator

programowanie dla gimnazjalisty
Program do szyfracji i deszyfracji tekstu napisany przez Macieja S. w języku Visual C++. W programie możey wykorzystać kilka podstawowych algorytmów kryptograficznych. download

Snake

zajęcia dodatkowe
Gra napisana przez Michała S. w języku C++, która wzorowana była na popularnej grze zręczno¶ciowej Snake. Jednak gra mało przypomina klasyczn± wersję tej gry. Gra posiada bardzo ładne menu, starannie przygotowane animacje i wiele niespodzianek. Gra stanowi pokaz umiejętno¶ci autora, o czym możemy się przekonać już po kilku minutach gry. download

Uwaga

Wszystkie programy s± własno¶ci± uczestników Pałacu Młodzieży i zawieraj± tylko pliki wynikowe. Używać na własn± odpowiedzialno¶ć.

Informatyka
Pozostało
do wakacji!
do góry