programowanie c++, Inormatyka
online:1
informatyka

Przykłady sprawdzianów

Język C++ - gr. podstawowa

Sprawdzian z matematyki, zakres materiału do VI klasy szkoły podstawowej
Czas: do 20 minut
Przykładowy sprawdzian do pobrania tutaj lub w wersji elektronicznej tutaj (zaloguj się jako go¶ć i kliknij podgl±d)

Programowanie zaawansowane

Sprawdzian z języka C++ (tylko konsola) z I czę¶ci kursu
Czas: do 30 minut
Przykładowy sprawdzian do pobrania tutaj

Uwaga:

Przeprowadzony sprawdzian ma charakter konkursowy i stosowany jest wył±cznie do celów rekrutacji. W przypadku nieskompletowania grup, nie ma on żadnego znaczenia.


Informatyka
Pozostało
do wakacji!
do góry