programowanie c++, Inormatyka
online:1
informatyka

Nagrodzone programy w konkursie na aplikację 2011

Bilard

programowanie dla gimnazjalisty
Gra napisana przez uczestnika Pałacu Młodzieży Jana B. w języku C++. Autor zastosował w programie model fizyczny zderzeń dwóch niecentralnych dynamicznych kul. Grafika oraz menu programu stworzona była samodzielnie przez autora gry. Program podzielony został na wiele modułów oraz napisany w sposób obiektowy. Program do pobrania tutaj

The Tower Challenge

programowanie C++
Gra autorstwa Zuzanny P. napisana w języku C++. Grafika oraz system dĽwięków został stworzony przez autora samodzielnie w programie Gimp. Program ma rozwinięt± fabułę oraz daje możliwo¶ć gry na wielu poziomach. Program do pobrania tutaj

Park Straconych nadziei

Informatyka dla Gimnazjalistów
Gra napisana przez zespół dwuosobowy uczestników Pałacu Młodzieży - Jana Dobrowolskiego oraz Michała B. w języku C++. Autorzy samodzielnie wykonali starannie dopasowan± do gry grafikę, która zmienia się w zależno¶ci od stopnia trudno¶ci gry. Gra obfituje w elementy humorystyczne i tak jak sugeruje tytuł gry "Park straconych nadziei" wci±ga swoj± nieprzewidywalno¶ci±. Program do pobrania tutaj

Inne programy uczestników

Labirynt 3D

Nauka programowania
Bardzo ciekawy pomysł próby stworzenia przez uczestnika PM. Radosta W. własnego silnika 3D w bibliotece graficznej 2D. Celem gracza jest odnalezienie drogi do wyj¶cia w labiryncie. Program napisany w języku C++. Program do pobrania tutaj

Piłka

nauka informatyki
Popularna z lat szkolnych gra logiczna "Piłka" napisana przez Radosta W. Celem gracza jest ogranie komputera (strzelenia gola). Program napisany w języku C++. Program do pobrania tutaj

Golf

zajęcia dodatkowe
Kolejna z serii prostych gier zręczno¶ciowych napisana przez Radosta W. Celem gracza jest trafienie piłk± do celu najwyżej w dwóch uderzeniach. Program napisany w języku C++. Program do pobrania tutaj

Tanki

nauka informatyki
Prosta gra zręczno¶ciowa dla dwóch graczy napisana przez Aleksandra M. w języku C++, jako zastosowanie rzutu ukońego. Program do pobrania tutaj

Kulki

kółko informatyczne
Prosta gra zręczno¶ciowa dla jednego gracza napisana przez Radosta W. w języku C++. Zadaniem gracza jest rozci±ć jak najwięcej kulek w okre¶lonym czasie. Program do pobrania tutaj

Uwaga

Wszystkie programy s± własno¶ci± uczestników Pałacu Młodzieży i zawieraj± tylko pliki wynikowe. Używać na własn± odpowiedzialno¶ć.

Informatyka
Pozostało
do wakacji!
do góry