programowanie c++, Inormatyka
online:1
informatyka

Programowanie w języku C++ - grupa podstawowa

Wiek: od I klasy gimnazjum (13-19 lat)

Wymagania: Sprawdzian z matematyki do VI klasy SP

Zakres materiału w grupie LINUX

 • Zapoznanie z sieci± oraz systemem operacyjnym
 • Zapoznanie z podstawowymi poleceniami systemu LINUX
 • Ogólne wprowadzenie do programowania (wstęp do algorytmów, sposoby zapisu algorytmów, program edukacyjny JavaBlock)
 • Zapoznanie z edytorem tekstowym VIM (lub innym) oraz z komilatorem gcc
 • Obsługiwanie kompilatora i poznanie struktury programu
 • Zapoznanie z typami danych, funkcjami, procedurami i bibliotekami
 • Poznanie i wykorzystanie podstawowych algortymów w zadaniach
 • Poznanie i zastosowanie wybranej biblioteki graficznej w programach
 • Podstawy programowania wizualnego (Visual C++ lub Builder C++)

Zakres materiału w grupie WINDOWS

 • Zapoznanie z sieci± oraz systemem operacyjnym
 • Ogólne wprowadzenie do programowania (wstęp do algorytmów, sposoby zapisu algorytmów, program edukacyjny JavaBlock)
 • Obsługiwanie kompilatra i poznanie struktury programu
 • Zapoznanie z typami danych, funkcjami, procedurami i bibliotekami
 • Poznanie i wykorzystanie podstawowych algorytmów w zadaniach
 • Poznanie i zastosowanie wybranej biblioteki graficznej w programach
 • Wprowadzenie do programowania wizualnego (Visual C++ lub Builder C++)
Zadania

Programowanie C++ - kontynuacja

Wiek: od II klasy gimnazjum (14-19 lat)

Wymagania: I czę¶ć kursu - sprawdzian c++

Zakres materiału

 • Programowanie obiektowe w języku C++ (hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm, przeci±żanie operatorów)
 • Zapoznanie z dynamicznymi strukturami danych
 • Rozwi±zywanie zadań konkursowych z wykorzystaniem biblioteki STL
 • Wykorzystanie wybranej biblioteki graficznej przy tworzeniu prostych gier
 • Podstawy biblioteki OpenGL
 • Programowanie wizualne (Visual C++ lub Builder C++)


Zadania

Literatura

 • Symfonia C++ - Grębosz
 • Algorytmy - Maciej Sysło
 • Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne - Maciej Sysło
 • Informatyka cz. 1 - Piotr Broda, Danuta Smołucha
Pozycje dla olimpijczyków:
 • Perełki oprogramowania - Jon Bentley WNT
 • Algorytmy + struktury danych = programy - Niclaus Wirth
 • Kombinatoryka dla programistów - Witold Lipski
 • Wprowadzenie do algorytmów - Thomas, H Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest.
 • Algorytmika praktyczna - Piotr Stańczyk

Nauka informatyki - PM Warszawa


Informatyka
Pozostało
do wakacji!
do góry