programowanie c++, Inormatyka
online:1
informatyka

Python - zadanka

Zbiór przykładowych zadań do rozwiązania w języku Python.
poziom - etap Gimnazjalny SP. (VII - VIII)
Liga zadaniowa

Zad. - ciąg Fibonacciego [pokaż/schowaj]

Zad. - Podzielniki [pokaż/schowaj]

Zad. - Rok urodzenia [pokaż/schowaj]

Zad. - Liczba [pokaż/schowaj]

Zad. - Szyfr Cezara [pokaż/schowaj]

Zad. - Pokemonizer [pokaż/schowaj]

Zad. - Gaderypoluki [pokaż/schowaj]

Zad. - Maksimum z tablicy liczb [pokaż/schowaj]

Zad. - Zera silni [pokaż/schowaj]

13. Przybliżamy pierwiastkek z 2 [pokaż/schowaj]

14.(*) Przybliżamy liczbę [pokaż/schowaj]

15. Wyróżniona liczba (pliki) [pokaż/schowaj]

15. Operacje na słowach (pliki) [pokaż/schowaj]

Anagramy (pliki) [pokaż/schowaj]

15. Odmiany słów - krojenie plików (split) [pokaż/schowaj]

Rekordy - oceny uczniów (lista) [pokaż/schowaj]

Zamiana na rzymskie (słownik) [pokaż/schowaj]

Zapis słowny liczby (krotki, operacje na stringach) [pokaż/schowaj]

Obliczanie wartości wyrażenia ONP [pokaż/schowaj]

Moduł Turtle

Płot [pokaż/schowaj]

Najmniejszy prostokąt [pokaż/schowaj]

Dwa koła [pokaż/schowaj]

Losowe koła [pokaż/schowaj]

Losowe prostokąty [pokaż/schowaj]

Trapez [pokaż/schowaj]

Spirale [pokaż/schowaj]

Płatek Kocha [pokaż/schowaj]

Drzewo binarne [pokaż/schowaj]

Trójkąt Sierpińskiego [pokaż/schowaj]

Dywan Sierpińskiego [pokaż/schowaj]

Drzewo Pitagorasa [pokaż/schowaj]

Zabawa w chaos [pokaż/schowaj]

Ornament [pokaż/schowaj]

Posadzka [pokaż/schowaj]

Szachownica [pokaż/schowaj]

Przekształcenia [pokaż/schowaj]

(*)L-systemy[pokaż/schowaj]

Moduł Tkinter (GUI)

Tworzenie płótna do rysowania [pokaż/schowaj]

Zad. 2 - NWD dwóch liczb [pokaż/schowaj]

Zad. 3 - Zgadywanka liczb [pokaż/schowaj]

Zad. 4 - Gra papier, nożyczki, kamień [pokaż/schowaj]

Moduł PyGame

Zad. 1 - odbijająca się piłeczka [pokaż/schowaj]

Zad. 2 - PONG [pokaż/schowaj]

Zad. 3 - Statek [pokaż/schowaj]

Zad. 3 - Arkanoid [pokaż/schowaj]


Informatyka
Pozostało
do wakacji!
do góry