programowanie c++, Inormatyka
online:1
informatyka

Programowanie w języku Python

python

Wiek: Od VI klasy szkoły podstawowej do I klasy gimnazjum

Wymagania: umiejęto¶ć my¶lenia algorytmicznego, zamiłowanie do matematyki.

Zakres materiału

Cele:

 • poznanie zasad pisania programów w języku Python
 • rozwijanie my¶lenia algorytmicznego
 • opanowanie umiejętno¶ci tworzenia prostych aplikacji w języku Python.
 • rozwijanie umiejętnosci stosowania różnych modułów w języku Python.

Tre¶ci:

 • ogólne wprowadzenie do programowania (schematy blokowe)
 • oprogramowanie do pracy z językiem Python (kompilator a interpreter)
 • zapoznanie z typami danych, bibliotekami, funkcjami w języku Python
 • typy zmiennych, kolejno¶ć wykonywania działań
 • Instrukcje steruj±ce(instrukcje warunkowe, pętle)
 • definiowanie własnych procedur (funkcji) i ich zastosowanie
 • tworzenie prostych gier z wykorzystaniem modułu pygame
 • wykorzystanie modułu turtle w grafice żółwia
 • wykorzystanie modułu Tkinter (GUI) w programach

Literatura

 • Python dla dzieci - Jason R. Bridggs wyd. PWN

Nauka informatyki - PM Warszawa


Informatyka
Pozostało
do wakacji!
do góry